2020 онд Монголын дугуйн холбооноос зохион байгуулсан уулын дугуйн албан ёсны дөрвөн тэмцээний гуравт нь уралдаж цуглуулсан чансааны оноогоороо насны ангилалдаа 4 дүгээрт эрэмбэлэгдэн дугуйн спортын төрөлд спортын I зэргийн болзол хангав.