Snap Store нь өөрөө ажиллаж буй тул өөрийгөө шинэчилж чадахгүй. Иймд түүнийг зогсоосны дараа өөр аргаар шинэчлэх буюу update хийнэ. Үүний тулд дараах тушаалуудыг дэс дараалан өгнө.

snap-store --quit
sudo snap refresh

Тушаал амжилттай биелбэл snap-store 41.3-66-gfe1e325 from Canonical✓ refreshed шиг мэдээлэл консол дээр хэвлэгдэн гарч ирнэ.