Галаагийн
блог

— 01000111 01100001 01101100 01100001 01100001 —

Би энэхүү блогоо өөрийн үзэл бодол, хобби, ажил мэргэжил, мэдээллийн технологи болон бусад чиглэлээр
2010 оноос хойш хөтөлж байна.

Бертраны парадокс

2023 оны 6 сарын 16

Геометр магадлалын бодлогыг ч яагаад заавал санамсаргүй хувьсагч, түүний тархалтын тусламжтай бодох ёстой вэ?