Галаагийн
блог

— 01000111 01100001 01101100 01100001 01100001 —

Би энэхүү блогоо өөрийн үзэл бодол, хобби, ажил мэргэжил, мэдээллийн технологи болон бусад чиглэлээр
2010 оноос хойш хөтөлж байна.

Веб сайтаа босгосон түүх

2010 оны 9 сарын 2

Веб сайтаа бие даан хийхдээ хуримтлуулсан мэдлэг туршлага, хийсэн үйлдлийн алхам бүрээ нэгтгэн бичсэн тэмдэглэл